INSARM CHAPTERS

PUNE

President : Dr. V Venkateshwara Rao
Secretary : Shri. PSSRK Prasad
Link: insarmpune.org

BENGALURU

President : Shri. G Nagesh
Secretary : Shri. NS Murali
Link: insarm-bangalore.org

THIRUVANANTHAPURAM

President : Shri. V Kishornath
Secretary : Shri. Shiju G Thomas
Link: insarmtvm.org

AGRA

President : Shri. AK Saxena
Secretary : Shri. KD Diwakar

HYDERABAD

President : Dr. MRM Babu
Secretary : Dr. R Srinivasan